OK
LOGOWANIE

zapomniałem hasła

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zwrotu kosztów w ramach refundacji należy na adres Fundacja "JiM", ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź przesłać następujące dokumenty:

1. Przy pierwszej refundacji potwierdzenie choroby lub niepełnosprawności dziecka (zaświadczenie od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

2. Zalecenia specjalisty - ważne przez okres 2 lat - (lekarza, terapeuty, psychologa bądź pedagoga) do leczenia, terapii, bądź rehabilitacji, które mają zostać zrefundowane przez Fundację JIM, uzasadniające, że konkretny zakup wspiera leczenie, terapię, rehabilitację np.:

  • zakup sprzętów sportowych np.: rowerek treningowy, trampolina itp.,
  • zakup sprzętu elektronicznego np.: laptop, tablet, drukarka itp.,
  • zakupy związane z przyjmowanymi lekami itp. 
3. Przy każdej refundacji należy złożyć wniosek o refundację/zapłatę. Wzór wniosku o refundację i o zapłatę  do pobrania z zakładki dokumenty załączniki nr. 1 oraz załącznik nr. 2
4. Przy każdej refundacji należy przedstawić oryginały faktur/rachunków załączonych do wniosku. Faktura/rachunek powinny być wystawione w następujący sposób:
a.  musi być wystawione na dane Fundacji JiM:

Fundacja "JiM"
ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź,
NIP 728-24-55-613

  b.  na odwrocie każdej faktury/rachunku należy odręcznie napisać:

  • imię i nazwisko Beneficjenta oraz numer profilu nadany przez Subkonta JIM, na rzecz którego są zbierane środki pieniężne,
  • opis informujący o celowości poniesionych kosztów,
  • czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta.

 

UWAGA: Faktury/rachunki w chwili składania do Fundacji nie mogą być starsze niż sześć miesięcy od daty ich wystawienia.